Twee minuten stil...

2 mei 2024

Ook RIBW-KAM sluit zich vandaag - donderdag 2 mei - aan bij onderstaand initiatief van de Nederlandse ggz. Om 14.00 uur zijn wij 2 minuten stil:

'Op 15 april was er een ernstig geweldsincident binnen de ggz bij Mondriaan in Heerlen. Hierbij kwam collega Melanie om het leven. Onze gedachten gaan uit naar haar, haar familie, vrienden én collega’s. En naar iedereen die geraakt is door geweld op het werk. Geweld in de samenleving neemt toe en dat zien we ook bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wij kunnen en zullen geweld tegen hulpverleners nooit accepteren.

Als sector doen we er alles aan om dat te voorkomen. Naast de sectorbrede aanpak hoe agressie te voorkomen en hoe ermee om te gaan, zijn we ook bezig met het verbeteren van het melding- en aangifteproces. Dit doen we samen met de politie en het OM. Als er door de ggz aangifte wordt gedaan, moet dit buitengewoon serieus genomen worden. Want of het nu daadwerkelijk fysiek geweld is of iemand je met woorden iets dreigt aan te doen: het raakt je als mens precies in je kern: je veiligheid.

Deze incidenten mogen geen weerslag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de ggz en daar met de best mogelijke zorg omringd worden. Dit moet veilig zijn voor onze medewerkers, cliënten en samenleving. Daarom staan wij op tegen geweld in welke vorm dan ook richting onze hulpverleners, elke dag. Laten we donderdag 2 mei om twee uur ’s middags met zijn allen twee minuten stil zijn. Laten we stil staan bij Melanie en bij andere zorgmedewerkers die geraakt zijn door geweld op het werk.'

Download volledige publicatie