Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken. Dit kunnen ook mensen zijn met een forensische maatregel.

Naast individuele begeleiding bieden we ook begeleiding aan gezinnen in de regio Kennemerland en IJmond ; klik hier voor meer informatie.

"Ik woon nu ruim een jaar zelfstandig met ambulante begeleiding en op zich gaat mij dat goed af. Als ik slecht in mijn vel zit en er zelf even niet uitkom, bel ik mijn begeleider."

- Cliënt ambulante begeleiding