Ambulante begeleiding betekent dat je in je eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op jouw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Jouw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken. Dit kunnen ook mensen zijn met een forensische maatregel.

Begeleiding aan gezinnen

Naast individuele begeleiding bieden we ook begeleiding aan gezinnen in de regio Kennemerland en IJmond; klik hier voor meer informatie.

Begeleiding aan cliënten Housing First Haarlem

Bij Housing First geldt: eerst een woning, dan de rest. Het kan zijn dat iemand in een vicieuze cirkel van verblijf in een instelling – schending van regels – (tijdelijke) uitplaatsing – noodgedwongen heropname in (een vorm van) maatschappelijke opvang zit. Daar wordt niemand beter van, de betreffende persoon niet en de omgeving niet. Met Housing First en onze begeleiding kunnen wij die vicieuze cirkel doorbreken. Lees meer in de folder.

"Ik woon nu ruim een jaar zelfstandig met ambulante begeleiding en op zich gaat mij dat goed af. Als ik slecht in mijn vel zit en er zelf even niet uitkom, bel ik mijn begeleider."

- Cliënt ambulante begeleiding