Begeleiding is maatwerk
Als aan één of meer van de primaire basisbehoeften niet is voldaan, komt het welbevinden onder druk te staan. En geen mens kan dat langdurig verdragen. Dat roept reacties op. Altijd en bij iedereen. Of je nu last hebt van een psychische kwetsbaarheid of niet. Iemand wordt boos, haakt af, geeft een ander de schuld, wordt cynisch. Noem maar op. En dat roept weer reacties op bij anderen. Die gaan zich er mee bemoeien, er wat van vinden. Of nemen het over en zetten de ander buiten spel. Dit proces is heel herkenbaar in heel veel situaties. Wij noemen dit het reageren op het 'topje van de ijsberg'.

Ongemerkt hebben deze reacties vaak een averechts effect op de onderliggende basisbehoeften (het stuk 'onder water' van de ijsberg). Het gevoel van veiligheid en vertrouwen neemt onbedoeld verder af, evenals het gevoel de situatie aan te kunnen. De betrokkenen voelen zich nog minder gezien en gehoord, en verliezen de grip op de situatie. Waardoor de spanning juist verder toeneemt, en de reacties (boosheid, afhaken etc.) nog heftiger worden.

Onze begeleiding richt zich op het doorbreken van zulke niet-effectieve gedragspatronen. Door niet op het topje van de ijsberg in te gaan. En in plaats daarvan aan te sluiten op de basisbehoeften die zich 'onder water' bevinden. Dit is maatwerk en een persoonsgericht individueel proces. Dat wel wordt ondersteund door een heldere visie en bewezen methodieken en technieken. Om regie over het eigen welbevinden te versterken, werken wij vanuit twee heldere rollen. De rol van procesbegeleider die onvoorwaardelijk naast de cliënt staat in zijn zoektocht naar welbevinden. Steunend, verhelderend, spiegelend. Maar niet oordelend of voorschrijvend. Met de procesbegeleider onderzoekt de cliënt welke betekenis de basisbehoeften voor hem of haar hebben. Vanuit een andere rol (die van zaakwaarnemer) wordt de cliënt daarnaast begeleid in het doorbreken van niet-effectieve gedragsproblemen en het stap-voor-stap oppakken van regie over het eigen welbevinden.

"Werkelijke aandacht is luisteren en je concentreren; je bent er vanuit je hart. Het gaat om kwaliteit – echt contact maken – en minder om de kwantiteit."

- Medewerker