Opvanglocatie in Haarlem

De maatschappelijke opvang Anton Pieckhofje is een tussenvoorziening tussen de nachtopvang en zelfstandig wonen. Dat betekent dat de gemeente Haarlem tijdelijke maatschappelijke opvang biedt voor alleenstaande inwoners uit de regio die dak- of thuisloos zijn. Het is een volgende stap in hun leven. Na een begeleidingstraject wonen de meeste mensen weer in een eigen woning.

Woningen

In het Anton Pieckhofje is plaats voor 36 mensen, verdeeld over 6 woningen. In ieder huis wonen dus 6 mensen. In verband met een verbouwing wonen er op dit moment 18 mensen. We verwachten dat de 36 plaatsen na de verbouwing allemaal bezet zullen zijn.

Doelgroep

Doelgroep zijn economisch daklozen of mensen die dak- of thuisloos zijn door psychiatrische en/of psychosociale problematiek en tot de zogenaamde OGGZ-groep behoren. De problematiek is divers, het kan gaan om financiële , psychiatrische of psychosociale problematiek of een combinatie hiervan. Mensen die tot de OGGZ-groep behoren zijn vaak onvoldoende in staat om zelfstandig verbetering in hun situatie aan te brengen en krijgen hierbij ondersteuning van RIBW KAM.

Begeleiding

RIBW K/AM werkt nauw samen met het Leger des Heils. Overdag zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig. Dat team zorgt voor de alledaagse gang van zaken. Medewerkers van het maatschappelijke opvangvangteam Haarlem van RIBW K/AM bieden de bewoners trajectbegeleiding. Zij zorgen dat cliënten meedoen aan de samenleving en uiteindelijk ‘uitstromen’ naar zelfstandig wonen. Per cliënt kijken ze naar welke problemen spelen en welke levensgebieden aandacht vragen, zoals schuldenproblematiek, psychische gesteldheid of werk/dagbesteding.

Aanmelden

Voor een plek in een MO-voorziening kan je je aanmelden via de Brede Centrale Toegang (BTC) in Haarlem.

Brede Centrale Toegang
Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem
Openingstijden: 09.00 - 12.00 uur
Tel. (023) 511 44 77
E-mail: bctkennemerland@vrk.nl

Kosten

De verblijfskosten zijn € 12,50 per etmaal en € 380,20 per maand. Je zorgt zelf voor de maaltijden. Je huurt de kamer niet, maar gebruikt deze op basis van een gebruiksovereenkomst. Je hebt dus geen huurrechten.

Locatie

Anijsstraat 1
2034 ML Haarlem

06-15422090