Ons aanbod

Het autismeteam begeleidt cliënten vanuit de locaties Zuiderpolder en de pASSant in Haarlem. Het team bestaat uit woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders, een gedragsdeskundige en een ervaringsdeskundige. Allemaal zijn zij geschoold in autisme-specifieke begeleiding en allemaal hebben zij ruime ervaring in het ondersteunen van mensen met autisme middels de SRH-methodiek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). Op een fasegerichte en herstel-ondersteunende manier werken zij samen met de cliënt aan het versterken van zijn autonomie en zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden (denk aan wonen, werken, leren, vrije tijd, zelfzorg en sociale contacten).

Individuele begeleiding op maat

Ons autismeteam biedt:

 • begeleiding bij beschermd wonen (de cliënt woont dan op een locatie of in een satellietwoning van RIBW K/AM);
 • ambulante begeleiding (de cliënt wordt thuis begeleid). 

De begeleiding is gericht op:

 • stabilisatie,
 • ontwikkeling,
 • kortdurende of langdurende ondersteuning op één of meer levensgebieden,
 • trainingen om vaardigheden te ontwikkelen,
 • ouderondersteuning.

Deskundigheidsbevordering

Het autismeteam heeft ook een consultfunctie. Denk hierbij aan:

 • basistrainingen autisme;
 • ondersteunen bij casuïstiek;
 • meedenken bij/advies geven in vastgelopen situaties of wanneer deze dreigen te ontstaan;
 • consultatiegesprekken;
 • voorlichting en informatie over autisme;
 • een verkennend gesprek met de cliënt voeren, eventueel met begeleider erbij, om tips te geven.