Beschermd wonen in Haarlem

De locatie Willem Drees is bestemd voor mensen die - naast hun psychiatrische problemen - een somatische aandoening of handicap hebben.

Woningen

We bieden plaats aan 32 volwassenen. Ieder woont in een eigen appartement bestaande uit een woonkamer met een door een muurtje afgescheiden slaapkamer. In de woonkamer bevindt zich een eenvoudig keukentje met kookgelegenheid. In de badkamer is een douche en toilet.
Voor sociale contacten, eventueel gezamenlijk eten en groepsactiviteiten kunnen bewoners terecht in twee ontmoetingsruimten.

Doelgroep

De appartementen zijn bedoeld voor mensen met een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven Wlz-indicatie. De mensen die hier wonen hebben een (belevings-) leeftijd van 55 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van de bewoners ligt rond de 50 jaar. Er is ondersteuning nodig bij psychiatrische en/of somatische aandoeningen. De bewoners zijn aangewezen op verzorging en/of beperkte verpleging. Als de lichamelijke zorgvraag te groot wordt schakelen we hiervoor de collega’s van de thuiszorg in.

Begeleiding

Er zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig.

Bijzonderheden

Je kunt ondersteuning krijgen bij je persoonlijke verzorging en de huishouding. Als je niet in staat bent voor de maaltijden te zorgen, kan dit door de begeleiding (geheel of gedeeltelijk) worden overgenomen.
Er zijn activiteitenbegeleiders, trajectcoaches en vrijwilligers inzetbaar om je te ondersteunen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding.
In de nacht is er een slaapdienst aanwezig die kan helpen in geval van nood.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Zorgbemiddeling.

Locatie

Dr. Willem Dreesplantsoen 1
2015 DA Haarlem

088-2148375 willemdrees@ribw-kam.nl