Beschermd wonen in Haarlem

De locatie ligt midden in een Haarlemse woonwijk en is prima bereikbaar met het openbaar vervoer.

Woningen

Er zijn 3 woningen waar elk 4 jongeren wonen.

Naast de woningen in de Kleverparkbuurt heeft de locatie ook drie woningen in Meerwijk waar 9 jongeren wonen.

Doelgroep

Beschermd Wonen De Kemp is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning.

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Zorgbemiddeling.

Locatie

Mr. Cornelisstraat 7
2023 DE Haarlem

088 - 2148340 Jeugd@ribw-kam.nl