Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U bent teleurgesteld, heeft iets vervelends meegemaakt of vindt dat iets beter kan. Vertel het aan ons! Wij nemen iedere melding van een klacht serieus en zien die als een kans om ons werk te verbeteren. Voor vragen over de klachtenprocedure kunt u altijd terecht bij uw begeleider en de cliëntvertrouwenspersoon.

Klacht direct bespreken

Het liefst zien we dat een klacht zo snel mogelijk wordt besproken. Bespreek uw klacht direct met de betrokken medewerker, begeleider en/of leidinggevende. De cliëntvertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Het is wel zo prettig voor u als de klacht zo snel mogelijk en in dialoog wordt opgelost.

Schriftelijke klacht indienen

Wilt u liever een schriftelijke klacht indienen bij RIBW K/AM?

U kunt twee routes nemen:

  1. U dient een schriftelijke klacht in bij de verantwoordelijke clustermanager. Heeft dit niet het gewenste resultaat?
  2. U dient een schriftelijke klacht in bij het bestuur van RIBW K/AM.

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij RIBW K/AM leest u in deze folder voor cliënten.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon Annemarieke Hoogland kan u informeren en adviseren. Zij kan voor u bemiddelen en u bijstaan bij uw klacht. En zij kan u helpen aan adressen van betreffende locaties. Annemarieke is onafhankelijk van RIBW K/AM en komt op voor uw belangen. Wat u haar vertelt blijft geheim.

E-mail: clientvertrouwenspersoon@ribw-kam.nl
Telefoon: 06-53781175 (maandag, woensdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur)

Meer informatie over wat de cliëntvertrouwenspersoon voor u kan betekenen, leest u in deze folder.

Externe klachtencommissie

Heeft behandeling van uw klacht door RIBW K/AM niet een voor u bevredigend resultaat? U kunt een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De commissie is onafhankelijk van RIBW K/AM en heeft een eigen reglement. Een klacht indienen kan via het klachtenformulier op onze website.

• Download hier het reglement klachtencommissie.

• Download hier het klachtenformulier van de externe klachtencommissie.

Is er sprake van een incident?

Naast het indienen van een klacht kunt u ook melding doen van een incident. Een incident is een gebeurtenis waardoor u schade of letsel heeft of had kunnen ondervinden. Of nog kunt ondervinden.
Meer informatie vindt u op: www.ribw-kam.nl/incident.

De route van een klacht!