Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Of u maakt in uw woonomgeving iets vervelends mee. Vertel het ons! Wij nemen iedere melding van een klacht of incident serieus en zien die als een kans om ons werk te verbeteren.

Klik hier voor de officiële regeling klachten en incidenten. Hier vindt u ook alle relevante adressen en telefoonnummers.
Klik hier voor de klachtenprocedure.

Voor vragen over de klachtenregeling kunt u altijd terecht bij uw persoonlijk begeleider. Hij of zij kan u ook helpen bij het invullen van het klachtenformulier.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Onderdeel van ons klachtenbeleid is het reglement van de externe klachtencommissie: klik hier voor het reglement.

Cliëntvertrouwenspersoon

Praat u liever in vertrouwen met een onafhankelijk persoon? Dan kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon, Annemarieke Hoogland. Wat u haar vertelt, blijft geheim. De cliëntvertrouwenspersoon geeft u advies en informatie en kan bemiddelen bij conflicten. Zij komt op voor uw belangen.

e-mail: a.hoogland@ribw-kam.nl
telefoon: 06-53781175 (maandag, vrijdag en woensdagochtend)

Klik hier voor de flyer met meer informatie.

"Iedere klacht is een gratis advies"