Opvanglocatie in Amstelveen

De locatie Graaf Janlaan bestaat uit 14 eenpersoons studiowoningen: 10 zelfstandige studio's, met een eigen keuken en badkamer, en 4 onzelfstandige studio's met een gezamenlijke keuken en eigen badkamer

De woningen liggen aan de Graaf Janlaan in de wijk Randwijck, in een groen stukje Amstelveen. Winkels en openbaar vervoer zijn goed bereikbaar en het Amsterdamse bos is vlakbij.

Doelgroep

In het pand aan de Graaf Janlaan wonen mensen die vanwege allerlei redenen tussen wal en schip zijn geraakt. Een doorstart in het leven is nodig. Een eigen woning, een eigen veilige plek, helpt daar enorm bij. Denk hierbij aan een persoon die door een scheiding, faillissement of sociaal economische problematiek een woning nodig heeft, maar die nog niet heeft gevonden.


Mensen kunnen hier met passende begeleiding op zoek gaan naar een eigen huis. Dat geeft echt rust. De situatie is per persoon verschillend. De één kan met hulp van urgentie wellicht na drie maanden al ergens onderdak vinden. Een ander vindt misschien na een half jaar buiten de regio een geschikte woonplek.

Begeleiding

Bewoners krijgen zorg op maat van diverse zorg- en/of dienstverleners. Die kijken stap voor stap hoe bewoners systematisch begeleid kunnen worden naar meer zelfstandigheid, zodat ze binnen een jaar kunnen doorstromen naar reguliere huisvesting. Deze begeleiding is dus gericht op duurzame uitstroom en het vinden van een nieuwe plek in de samenleving.
Daarnaast zijn er op werkdagen twee professionele coördinatoren van RIBW K/AM die het reilen en zeilen in huis en de begeleiding coördineren.

Aanmelden

Aanvragen voor plaatsing kunnen worden gedaan via hulpverleners, bijvoorbeeld het sociaal team van een van de deelnemende gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn). De Amstelland-gemeenten beslissen gezamenlijk over plaatsing tijdens een wekelijks overleg: de veldtafel.

Locatie

Graaf Janlaan 28
1181 EC Amstelveen

088-2148760 graafjanamstelveen@ribw-kam.nl