Beschermd wonen en ambulante begeleiding in Amstelveen

De locatie Graaf Janlaan bestaat uit 14 eenpersoonswoningen. De woningen liggen aan de Graaf Janlaan in de wijk Randwijck, in een groen stukje Amstelveen. Winkels en openbaar vervoer zijn goed bereikbaar en het Amsterdamse bos is vlakbij.

Woningen

Iedere woning heeft 1 kamer en een keuken, douche en toilet. Er zijn 4 bewoners die ieder een eigen kamer, douche en toilet hebben, maar per 2 een keuken delen. In de omgeving van de Graaf Janlaan staan ook 3 satellietwoningen, eengezinswoningen voor in totaal 11 personen.

Doelgroep

De woningen in de Graaf Janlaan zijn bestemd voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning. Voor mensen die vallen onder het zogenaamde overgangsrecht geldt een AWBZ-indicatie vanaf ZZP 3 C.

Begeleiding

De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 10.00 en 18.00 uur. Van 18.00 - 10.00 uur is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. Het team begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen.

Bijzonderheden

De locatie aan de Graaf Janlaan heeft een mooie ontmoetingsruimte. Hier komen ook de zelfstandig wonende cliënten uit Amstelveen. In de ochtend en avond is er een gezellig koffie-uurtje en u kunt meedoen met allerlei activiteiten, zoals schilderen en koken. Twee keer per week wordt er gezamenlijk gekookt. Iedereen neemt iets mee en daar maken ze een smakelijk maaltijd van. Iedere avond kijkt een groep bewoners gezamenlijk naar het journaal en bespreekt de actuele onderwerpen met elkaar.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Aanmelding & Advies.

Locatie

Graaf Janlaan 28
1181 EC Amstelveen

088-2148440 graaf.janlaan@ribw-kam.nl