Haarlem

Mogelijk maken wat onmogelijk lijkt!

Soms zit de problematiek van mensen dusdanig in de weg dat het lastig is hun droom  van een eigen woonplek te verwezenlijken. Met Housing First Haarlem richten wij ons op die mensen. Mensen die geen woonruimte hebben, en daar ook geen kans op maken. Die met een meervoudige en langdurige problematiek kampen, al geruime tijd bekend zijn met problemen rond huisvesting, inkomen, schulden, alcohol- en/of drugsverslaving, in een sociaal isolement verkeren, geen dagbesteding hebben.

Klik hier voor de folder met meer informatie.

Aanmelden

Neem voor aanmelden en actuele informatie over de wachttijd contact op met het team: housingfirst@ribw-kam.nl of ga naar Aanmelding & Advies.

Locatie

Wilhelminastraat 10
2011 VM Haarlem

088-2148550 housingfirst@ribw-kam.nl