Haarlem

Soms zitten problemen van mensen zodanig in de weg dat het lastig is de wens van
een eigen woonplek te verwezenlijken. Bij Housing First geldt: eerst een woning, dan
de rest. Het kan zijn dat iemand in een vicieuze cirkel van verblijf in een instelling –
schending van regels – (tijdelijke) uitplaatsing – noodgedwongen heropname in (een
vorm van) maatschappelijke opvang zit. Daar wordt niemand beter van, de betreffende
persoon niet en de omgeving niet. Met Housing First en onze begeleiding kunnen wij
die vicieuze cirkel doorbreken.

Klik hier voor de folder met meer informatie.

Aanmelden

Neem voor aanmelden en actuele informatie over de wachttijd contact op met het team: housingfirst@ribw-kam.nl of ga naar Aanmelding & Advies. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier voor Housing First.

Locatie

Wilhelminastraat 10
2011 VM Haarlem

088-2148550 housingfirst@ribw-kam.nl