Beschermd wonen in Castricum

Op de locatie Parklaan wonen twintig cliënten. Naast psychiatrische problematiek is er ook sprake van middelengebruik. Door deze zogenaamde dubbele diagnose zijn zij niet of nog niet in staat zonder begeleiding zelfstandig te wonen en hebben ze behoefte aan een woonomgeving die structurerend en beschermend is.

Locatie Parklaan ligt op het landgoed Duin en Bosch, in een rustige en veilige omgeving. Bos, strand, openbaar vervoer en winkels bevinden zich op loopafstand.

Woningen

De twintig woonunits zijn verdeeld over drie wooneenheden. Elke cliënt heeft een zelfstandige woonunit met een zit-/slaapkamer, een eigen keukenblok en badkamer met douche/toilet.

Doelgroep

De woonunits zijn bestemd voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning.

Begeleiding

De begeleiding is gericht op alle facetten van het leven: psychisch welbevinden, gezondheid, dagelijkse vaardigheden, dagbesteding/werk, financiën, sociale contacten en zingeving. We begeleiden op een manier waarbij de begeleider een soort routeplanner is die de benodigde expertise heeft om de verschillende wegen naar een doel te vinden. De cliënt is de 'bestuurder' die de eindbestemming bepaalt en bepaalt welke route uiteindelijk wordt gereden en hoe snel. Het gaat hierbij dus niet over hoe ver de begeleiding vindt dat de cliënt is. Het gaat expliciet om de beleving van de cliënt. Na het invullen van een vragenlijst wordt er een plan gemaakt voor de aanpak van doelen en worden acties voor cliënt en begeleider beschreven. De begeleiding maakt specifiek gebruik van motiverende gespreksvoering waar het de dynamiek psychiatrie en verslaving betreft. Door de combinatie van middelengebruik en psychiatrische problematiek kunnen normen en waarden veranderen. Onze begeleiders geven middels interventies en maatregelen de ontbrekende grenzen aan bij grensoverschrijdend gedrag. Wij werken met individuele en collectieve afspraken. Die laatste zijn door cliënten en het team samen overeengekomen en vastgesteld.

De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 07.30 en 22.30 uur. ’s Nachts is er is altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Aanmelding & Advies.

Klik hier voor de folder.

Locatie

Oude Parklaan 68
1901 ZZ Castricum

088 - 214 82 00 Parklaan@ribw-kam.nl