Beschermd wonen en ambulante begeleiding in Haarlem

Weijlandt ligt op loopafstand van winkelcentrum Schalkwijk. De locatie bevindt zich in een flatgebouw, verdeeld over de begane grond en eerste t/m derde verdieping. Er is plaats voor 27 bewoners.

Woningen

Iedere bewoner heeft een eigen flat/appartement. Deze bestaat uit een keuken, woon- en slaapkamer, douche en toilet. Een van de appartementen is ingericht als gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Doelgroep

Beschermd wonen Weijlandt is bedoeld voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning. Voor mensen die vallen onder het zogenaamde overgangsrecht geldt een AWBZ-indicatie vanaf ZZP 3 C.

Begeleiding

De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 8.30 en 22.00 uur. ’s Nachts is er voor noodgevallen altijd iemand bereikbaar via de bereikbaarheidsdienst. Het team begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen.

Bijzonderheden

Op de locatie zijn, en worden nog steeds, door medewerkers en cliënten gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Er is een kookgroep waaraan iedereen kan deelnemen. Verder worden in de gezamenlijke ontmoetingsruimte regelmatig diverse activiteiten georganiseerd, zoals klaverjassen, spelletjes doen, film kijken, en wat er verder zoal aan ideeën/wensen wordt ingebracht.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Aanmelding & Advies.

Locatie

Stresemannlaan 104
2037 TL Haarlem

088 - 214 82 10 weijlandt@ribw-kam.nl