Op weg naar Autopia! Lees ook het verslag van de avond

25 januari 2017

Dinsdagavond 24 januari vond in Het Dolhuys in Haarlem de inspiratieavond Autopia: een autismevriendelijke wereld plaats, een initiatief van RIBW K/AM en het Regionaal Autismecentrum ZK (RAC), in samenwerking met museum Het Dolhuys.
Autopia: een ideale maatschappij waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ook mensen met autisme. Is dat haalbaar? In het Dolhuys vertelden mensen met autisme en mensen die er direct mee te maken hebben over hun dromen en wat er voor nodig is om die dromen waar te maken. Wat helpt en wat belemmert juist? Onder leiding van ervaringsdeskundige Gijs Horvers werd het een inspirerende bijeenkomst.

Jarl van Maltha, die zelf autisme heeft en wordt begeleid door RIBW K/AM, startte de avond met een inspiratielied waar Nick & Simon jaloers op zouden zijn. Daarop volgden de persoonlijke verhalen van een aantal mensen met autisme, hulpverleners en vrijwilligers. Zo ontstond een beeld van het autismevriendelijke gehalte van de wereld nu. Het gaat op zich op veel plekken de goede kant op. De gemeente Haarlem heeft specialisten in dienst die erbij worden gehaald als zich iemand met autisme, of een andere psychische beperking, zich bij het Wmo-loket melden. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Zo zijn er mensen met autisme die niet zelf met een bus van A naar B kunnen reizen, maar die wel prima een studie medicijnen zouden kunnen volgen en uitstekende specialisten zouden kunnen worden. Of iemand met autisme die met moeite vrijwilligerswerk kan vinden dat hem voldoende uitdaging biedt. Hoe gaan we daarmee om?

En hoe komen we nu in Autopia, een echt autismevriendelijke wereld? Aan de hand van stellingen, door mensen met autisme zelf vooraf geformuleerd, kon het publiek laten zien of het eens of oneens was. Kun je van mensen met autisme verlangen dat ze zich aanpassen aan de ‘rest’ van de wereld? “Ja”, zeiden sommigen, “iedereen moet zich toch wel ergens aanpassen?” “Nee”, vonden weer anderen, “want dat kúnnen ze simpelweg niet”. Uiteindelijk was de conclusie dat de wereld niet per se ‘autismevriendelijk’ moet worden, maar dat het een wereld moet worden waarin iederéén zijn plek heeft, met wat voor beperking dan ook. Door echt naar elkaar te kijken en die ander te accepteren. Kortom: op zoek naar de menselijke maat. Zo werd de avond met een positieve blik afgesloten.

Autopia: een autismevriendelijke wereld is een vervolg op eerdere debatten die door RIBW K/AM en het RAC zijn georganiseerd, net voor en kort na de invoering van de nieuwe wetten (Wmo, Participatiewet, Wet langdurige zorg).
De inspiratieavond werd ondersteund door het Kunstproject Autopia, samengesteld door bezoekers en medewerkers van de pASSant, (het ontmoetings- en activiteitencentrum van RIBW K/AM voor mensen met autisme). Ook hangen er sinds gisteren in café Thuys van Het Dolhuys posters en collages, waarop mensen met autisme hun droomvragen verbeelden. Deze zijn daar nog ruim twee weken te zien.

Klik hier voor het verslag.

Plaats een reactie

Plaats reactie