Woondivisie Heliomare overgenomen door RIBW K/AM

21 juni 2017

Heliomare gaat haar complete woondivisie per 1 juli overdragen aan andere organisaties, waaronder aan RIBW K/AM. De 17 cliënten die in Beverwijk wonen en het team dat hen begeleidt, worden onderdeel van onze teams en locaties in Beverwijk en Heemskerk. Vanaf 1 juli wordt hiermee het bestaande aanbod van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante begeleiding in deze regio uitgebreid met beschermd wonen voor mensen met autisme. Een breed zorgaanbod dus, en dat ook nog in een trend waarin de 'eigen regie' van de cliënt een steeds zwaarder accent krijgt. Vanaf begin dit jaar is een aantal mensen vanuit Heliomare en RIBW K/AM doende geweest deze operatie voor te bereiden. Overname van onderdelen van andere organisaties komt hoogst zelden voor en er moest veel werk verzet worden. Wat hierin bijzonder was dat er van meet af aan sprake was van onderling vertrouwen tussen alle betrokken medewerkers. Dat heeft ertoe geleid dat de bestuurders van beide organisaties afgelopen dinsdag hun handtekening hebben gezet en de 'koop gesloten'.

De cliënten wonen in een zestal flatwoningen in de buurt van de Laan der Nederlanden. Het team dat overkomt, bestaat uit acht mensen, ondersteund door een gedragsdeskundige. Zij hebben hun intrek genomen in het pand van team Laan der Nederlanden.

Wij zijn er trots op de collega's van Heliomare te mogen verwelkomen en gaan samen een vernieuwende en vitale toekomst in.