Valente: de nieuwe naam voor onze brancheclub

21 november 2019

Federatie Opvang en RIBW Alliantie slaan de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Een andere naam, de focus blijft hetzelfde: ieder mens telt, dus ook kwetsbare mensen in onze samenleving,

Valente zorgt ervoor dat de stem van duizenden cliënten en professionals wordt gehoord in de politiek en maatschappij. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Dat doen het onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. 

Voor RIBW K/AM is de meerwaarde van Valente overduidelijk:meer slagkracht en politieke en maatschappelijke invloed. RIBW K/AM draagt dan ook graag bij aan een actieve samenwerking. 
Rob de Jong (lid van de Raad van Bestuur RIBW K/AM) was drie jaar lang penningmeester en bestuurslid. Hij stapt per 1 januari 2020 uit het bestuur. Maar de actieve samenwerking gaat gewoon door. Op vele andere terreinen dragen medewerkers van RIBW K/AM bij aan kennisdeling, bijvoorbeeld bij ervaringsdeskundigheid en communicatievraagstukken. 

Sociale geweten van Nederland

De vereniging ziet zichzelf als het sociale geweten van Nederland: Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is.

Ieder mens telt

Als verbindende schakel tussen partijen en belangen zorgt Valente ervoor dat professionele begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan mensen die kampen met stevige psychische of psychosociale problemen, of die moeten leven onder dreiging van huiselijk geweld of uitbuiting. Mensen die dak- of thuisloos zijn, of die vanuit een tijdelijke opname of detentie hun leven weer willen oppakken. Die geboden ondersteuning is structureel en gericht op een duurzame verbetering van elke afzonderlijke situatie. Daarbij hanteert de vereniging het fundamentele uitgangspunt dat ieder mens telt.

Fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’. Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen.

Met de fusie op 1 januari 2020 ontstaat een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt Valente tot een krachtige kennispartner voor overheden, het bedrijfsleven, media, zorgprofessionals en maatschappelijke instanties.

Meer informatie vind je nu nog op www.opvang.nl en www.ribwalliantie.nl.

Vanaf 1 januari 2020 vind je Valente op www.valente.nl