Wie ons niet kan missen, kan op ons rekenen!

17 maart 2020

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor Nederland. Ook bij RIBW K/AM. Wij doen er alles aan de continuïteit van zorg te bieden voor cliënten en zo veilig mogelijk te werken. Ons uitgangspunt is: Wie ons niet kan missen, kan op ons rekenen!

Waar bestaat onze aanpak uit?

Gisteren benadrukte premier Rutte in zijn tv-toespraak dat de wetenschap de basis van besluiten is van zijn kabinet. Dat geldt ook voor ons. Wij baseren onze besluiten op richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. En we werken nauw samen met regionale zorgorganisaties. Steeds zullen wij wanneer nodig nieuwe of aanvullende maatregelen nemen om onze cliënten/bewoners en medewerkers/vrijwilligers te beschermen.

Het crisisteam

  • Er is een crisisteam ingericht dat bestaat uit de Raad van Bestuur, twee clustermanagers, het hoofd P&O, de veiligheidsfunctionaris en de Communicatieadviseur.
  • Het crisisteam neemt de zorginhoudelijke beslissingen. Bij maatregelen worden medewerkers en cliënten, familie en naastbetrokkenen als eerste geïnformeerd.
  • Medewerkers ontvangen dagelijks een bulletin over in- en externe ontwikkelingen rondom het coronavirus.
  • Alle cliënten zijn of worden met een brief op de hoogte gebracht van de effecten op hun dagelijks leven.

De laatste informatie publiceren we steeds in ons dossier  ribw-kam.nl/corona.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  • Het bezoek aan bewoners van onze locaties wordt met directe ingang beperkt tot maximaal één persoon, éénmaal per dag. Ook voor dit bezoek blijft de richtlijn van het RIVM gelden dat gezondheidsklachten en terugkomst uit een risicogebied betekent dat zij de locatie niet kunnen bezoeken.
  • Daarnaast stoppen we alle activiteiten voor grote groepen bewoners. Op de locaties wordt gekeken naar alternatieve, kleinschalige activiteiten voor maximaal vijf cliënten. Ook worden de maaltijden in kleinere groepen georganiseerd.

Ambulante begeleiding

Voor de begeleiding van onze cliënten aan huis geldt dat we actief op zoek gaan naar alternatieve manieren om de begeleiding/ondersteuning te verlenen. Persoonlijk contact zal zoveel mogelijk worden vervangen door een telefoontje of een videogesprek met begeleiding op afstand. Het kan zijn dat we in bepaalde situaties een extra beroep gaan doen op familie/naastbetrokkenen. Het is mogelijk dat de samenstelling van het begeleidingsteam tijdelijk verandert. Met begeleiding op afstand hopen we capaciteit in de zorg vrij te maken en zowel medewerkers als cliënten te beschermen.

Dagactiviteiten

  • RIBW K/AM volgt het advies van de overheid om bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat we de dagactiviteitenvoorzieningen sluiten voor externe bezoekers. Dit betreft De Boshoek in Velserbroek, De Passant in Haarlem en De Fontein in Beverwijk. Op woonvoorzieningen waar dagactiviteiten worden aangeboden zal worden gekeken naar alternatieven voor de bewoners. Denk aan kleinschalige activiteiten voor maximaal vijf cliënten.
  • Vrijwel alle externe dagbestedingsorganisaties in onze regio (waaronder Roads, Ecosol, Reakt, Juttersgeluk, Werkdag) hebben aangegeven tot ongeveer 6 april gesloten te zijn. Zij leggen zelf contact met cliënten en begeleiders om hen in te lichten en te bespreken hoe ze de komende weken nog in contact kunnen blijven. Als  je twijfelt of een dagbestedings/werkplek nog open is? Neem even contact met hen op.  

Medewerkers en vrijwilligers

Op medewerkers in de zorg heeft de overheid een extra beroep gedaan: door pas thuis te blijven als er naast verkoudheidsklachten ook sprake is van koorts, en door niet naar het buitenland te reizen. Onze medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Ook gelden er strenge richtlijnen voor bijeenkomsten, zowel binnen als buiten RIBW K/AM. Daarnaast stimuleren we thuiswerken of werken op afstand voor medewerkers in niet-zorginhoudelijke functies en voor zorgprofessionals voor wie dat mogelijk is.

Inzet van vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd door ons en onze cliënten. Ben je vrijwilliger? Denk aan alternatieven, zoals (video)bellen of een afspraak buiten de woonvorm, en niet
erbinnen. We verzoeken vrijwilligers bij verkoudheidsklachten geen fysiek contact te hebben.

Waakzaam en professioneel

RIBW K/AM bouwt op deskundige en toegewijde zorgprofessionals. Onze collega’s doen wat mogelijk is in het belang van de cliënten en worden daarbij door de organisatie zoveel mogelijk in ondersteund. Via interne kanalen delen wij zeven dagen per week actuele informatie en aangepaste richtlijnen en werkwijzen.

Met elkaar zetten we de schouders eronder, in het volle besef dat onze begeleiders hier zware lasten dragen. En ook in het volle besef dat dit óók iets vraagt van cliënten en familie en naastbetrokkenen. Prioriteit nummer één bij RIBW K/AM is dat wie ons niet kan missen, op ons kan rekenen. We zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat iedere cliënt de komende weken in ieder geval de minimale zorg/begeleiding krijgt die nodig is, met alle deskundigheid, toewijding en professionaliteit die zij van ons mogen verwachten.

Met alle genomen besluiten/maatregelen en wellicht nog te nemen nieuwe maatregelen hopen wij met elkaar het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waar we voor staan: de komende periode zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk zieken door komen. En daarbij maximaal onze bijdrage te leveren aan het beheersen van de verspreiding van het Coronavirus. 

Blijf op te hoogte?

Wat doen we? Wat is het effect voor jou als als cliënt? Voor jou als medewerker of medewerker van een samenwerkende partij?
Lees alle updates in ons dossier