RIBW K/AM tekent Pact Uitstroom

19 oktober 2020

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisatie in Zuid-Kennemerland en IJmond, waaronder RIBW K/AM, gaan samenwerken om kwetsbare bewoners en cliënten te huisvesten. Wij willen voor meer geschikte woningen zorgen voor mensen die weer zelfstandig willen wonen. Daarover hebben we op 8 oktober met elkaar afspraken gemaakt. Die staan in het Pact voor uitstroom.

Als mensen verhuizen uit een woonvoorziening naar een eigen woning heet dat ‘uitstromen’. Voor sommige mensen is zelfstandig wonen namelijk niet vanzelfsprekend. Zij hebben meer hulp nodig. En zij wonen daarom in een speciale woonvoorziening.
Bij RIBW K/AM is dat bijvoorbeeld beschermd wonen of beschut wonen. Ook zijn er mensen die zelfstandig hebben gewoond, maar door pech of omstandigheden hun woning zijn kwijtgeraakt.

Hulp om leven verder op te bouwen

Als mensen er aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen hebben zij eigen woonruimte nodig. Het is niet gemakkelijk om die te vinden. En naast een passende woning is er behoefte aan hulp bij het zelfstandig wonen. Per persoon wordt gekeken welke begeleiding nodig is. Ook wordt gekeken hoe mensen mee kunnen doen in de nieuwe buurt. Door een eigen woonplek met ondersteuning kunnen zij hun leven verder opbouwen en meedoen in de samenleving.

Annette Ruijsink, projectleider Vitaal Wonen en betrokken namens RIBW K/AM: “Dit past naadloos in de visie van RIBW K/AM. Wij begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Een aanpak waarbij niet de systemen, maar de mensen centraal staan. Dat geldt bij uitstek ook voor zelfstandig wonen."

Samenwerking nodig om maatwerk te leveren

Het bieden van een passende woning op de juiste plek, met goede ondersteuning en aandacht voor de buurt, is maatwerk. Om de uitstroom naar zelfstandig wonen tot een succes te maken is daarom samenwerking nodig. Met het Pact voor uitstroom willen partijen in Zuid-Kennemerland & IJmond hier samen de schouders onder zetten. Wij maken hierover werkafspraken. Annette Ruijsink: “Een afvaardiging van de betrokken zorgpartijen, gemeenten en corporaties vormen een klankbordgroep die het Pact samen met de projectleider vorm gaan geven.”

Wachtlijst voor opvang- en woonvoorzieningen korter door uitstroom naar zelfstandig wonen

Doordat meer mensen zelfstandig kunnen gaan wonen komt er in de opvang- en woonvoorzieningen weer plaats vrij voor mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen. Want soms moeten mensen ook lang wachten op een plek in een woonvoorziening.
19 partijen werken samen in Pact voor uitstroom. De afspraken uit het Pact voor uitstroom zijn op 8 oktober ondertekend door 19 partijen. Dit zijn:

  •  7 gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk, Velsen),
  • 8 woningcorporaties in deze regio (Pré Wonen, Ymere, Woonopmaat, Elan Wonen, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, Brederode Wonen, De Key)
  • 4 zorg- en welzijnsorganisaties (RIBW/KAM, CJG Kennemerland, Dock Welzijn en WelschapSocius).

Plaats een reactie

Plaats reactie