Publieksverslag 2014: Samen meer mogelijk maken

19 mei 2015

Cliënten, medewerkers en organisatie moesten zich voorbereiden op de decentralisaties. Verder zijn in het verslagjaar voorbereidingen getroffen voor een organisatiewijziging. De inzet en het doel waren duidelijk: ook na 31 december 2014 goede ondersteuning kunnen bieden aan cliënten. 

Lees hierover meer in ons publieksverslag. We hebben gekozen voor een bijzondere opmaak die vraagt dat u voor bepaalde pagina's het beeld dient te roteren. Dit doet u door met uw rechter muisknop op het geopende verslag te klikken en te kiezen voor 'pagina roteren'.

Download volledige publicatie

Plaats een reactie

Plaats reactie