« terug naar het overzicht

RIBW K/AM (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we aansluiten bij de diepere menselijke behoeften van de cliënt. Behoeften als: gezien en gehoord worden, grip hebben op je leven, de dingen doen die belangrijk voor je zijn.
Dit is een zoektocht, een proces van samen verkennen en creëren, waarbij we optrekken met de cliënt. Deze aanpak vraagt initiatief en creativiteit van onze medewerkers en ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. Een aanpak waarbij niet de systemen, maar de mensen centraal staan. We noemen onze werkwijze Vitaal Verder.

Wij zoeken een

Woonbegeleider 32-36 uur (20017) - Amstelveen

Wie zijn wij?

Graaf Jan is een ambulant team met de zorg voor 108 cliënten, die allemaal ambulante begeleiding aan huis ontvangen van het team. Amstelveen biedt een gemoedelijke omgeving en er wordt nauw samengewerkt met de ketenpartners in de gemeente met de nadruk op Welzijn.
Het team bestaat met jou erbij uit 10 collega’s die zich inzetten om kwaliteit van zorg te bieden binnen een veranderende organisatie en een verandering in hun werkwijze. We zoeken gezamenlijk naar de balans tussen de vraag van de cliënt, kwaliteit van zorg en 70% van de werktijd declarabel werk te verrichten. Zowel bij hoge als bij lage indicaties. Wij geloven in de kracht van elke cliënt om zijn of haar welbevinden te vergroten en gaan steeds op zoek naar mogelijkheden. Dit vanuit de visie dat onze cliënten zoveel als mogelijk is, deelnemen aan het gewone leven.

Wat ga jij doen?

Je werkt geheel ambulant en maakt oprecht verbinding met cliënten. Begeleidt, motiveert en ondersteunt hen bij activiteiten die voortvloeien uit de begeleidingsplannen. Je zoekt naar wegen om het dagelijks leven aan te sluiten op die hulpvraag. Je bent in staat de continuïteit te waarborgen in de begeleiding en indien nodig participeer je in het opstellen van het begeleidingsplan. Van belang is het de cliënt  te stimuleren en te begeleiden bij de maatschappelijke participatie en opbouwen van sociale contacten.
Je hebt daarbij een belangrijke, signalerende taak ten aanzien van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Je bent en wordt betrokken bij de procedure van intake en indicatiestelling om te borgen dat we de juiste hulp verlenen.  Je werkt in een team en hebt daarbinnen eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Binnen de RIBW K/AM werken we volgens de visie Vitaal Verder, je zet je in om het gedachtengoed over het omgaan met cliënten in het kader van de visie vitaal verder bewust en bekwaam toe te leren passen.

Wie ben jij?

Je bent gedreven, hebt visie en wil graag aan de slag met cliënten met complex en onbegrepen gedrag. Je hebt ervaring als ambulant begeleider in de GGZ, je handelt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Je bent duidelijk en stelt je lerend op, waarbij je naar jezelf kijkt in relatie tot anderen. Je werkt vanuit je eigen kracht. Je kent de mogelijkheden en grenzen van je professionele handelen. Je weet aan te sluiten bij de behoeften van cliënten en hebt de ambitie hiermee het leven van cliënten te verrijken. Je hebt een MBO-4 opleiding afgerond, waarbij de persoonlijke competenties creativiteit en innovatief denken een vereiste is.

Wij bieden jou!

Een interessante zelfstandige functie waarbij jouw invloed op de verdere inrichting van het ambulante werk gewenst is. Het is een gemengd team van mensen die al langer binnen de RIBW werkzaam zijn en mensen die recent binnen de RIBW zijn komen werken. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met de intentie tot een vast dienstverband. Dit afhankelijk van goed functioneren en de gevraagde zorg van de gemeente. We bieden je veel vrijheid als het gaat om de begeleiding van jouw cliënten. Om je hierin zoveel mogelijk ruimte te geven, wordt het team op administratief en organisatorisch gebied ondersteund door een teamondersteuner. Ook is er veel aandacht voor je ontwikkeling als het gaat om onze werkwijze Vitaal Verder door inzet van leerbijeenkomsten en begeleiding door de coördinator zorg binnen het team. Je wordt betaald volgens de CAO GGZ 40 (min. € 1.955,- en max. € 3.037,- bruto per maand op basis van 36 uur per week); je inschaling is afhankelijk van je ervaring. We hebben een ruime verlofregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13de maand, de mogelijkheid tot inkopen van extra dagen en een fietsenplan. Uiteraard neem je deel in onze pensioenregeling en is er een reiskostenregeling.

Interesse?

Is werken bij RIBW-K/AM een mooie stap in jouw loopbaan en wil je graag aan de slag bij een organisatie waar het leven en welbevinden van de cliënt écht centraal staan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Bijzonderheden

Als nieuwe medewerker dien je een verklaring omtrent gedrag (VOG) te verstrekken.
De brievenselectie is op 6 november en je krijgt 9 november bericht of je wordt uitgenodigd. De gesprekken worden gevoerd op 19 november met de coördinator zorg, een woonbegeleider en de clustermanager en het arbeidsvoorwaardengesprek is 23 november. Houd je agenda vast vrij op deze data.
Voor vragen kun je bellen met Merel Snoeijing, coördinator zorg 06 51359050 en Monique van der Ster, clustermanager, telefoon 06 51082627.

 

Standplaats: Amstelveen

Solliciteren