« terug naar het overzicht

RIBW K/AM (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we een beroep doen op de eigen kracht van de cliënt. Die kracht helpen we aan te wakkeren. Dit is een zoektocht, een proces van samen verkennen en samen creëren, waarbij de cliënt de regie heeft. Deze aanpak vraagt om bewegingsvrijheid voor onze medewerkers en ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. Een aanpak waarbij niet de systemen, maar de mensen centraal staan. We noemen onze werkwijze Vitaal Verder.

Wij zijn voor de afdeling Aanmelding en Advies ten behoeve van ondersteuning op zoek naar een enthousiaste:

Zorgbemiddelaar Aanmelding en Advies 24 uur (21041) - Haarlem

Afdeling Aanmelding en Advies                                                       

De Afdeling Aanmelding en Advies bestaat uit twee zorgbemiddelaars, een secretaresse en een leidinggevende in de rol als meewerkend voorman. De Afdeling Aanmelding en Advies betracht voor cliënten met psychiatrische of psychosociale problemen, die gebruik willen maken van het woon- en/of begeleidingsaanbod van de RIBW K/AM, een passend zorgaanbod te realiseren. Het betreft de producten beschut/beschermd wonen en ambulante ondersteuning. Naast de instroom draagt de Afdeling Aanmelding en Advies bij aan de doorstroom van cliënten naar een andere woonvorm/team en geeft adviezen over de uitplaatsing (uitstroom) passend binnen de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. De Afdeling Aanmelding en Advies is ondersteunend en adviserend aan de zorgteams. Tevens verzorgt de Afdeling Aanmelding en Advies alle administratie t.b.v. de instroom-doorstroom-uitstroom naar relevante ketenpartners.

Wat ga jij doen?

Je coördineert de aanvang van het aanmeldingstraject door onder andere het screenen van aanmeldingen (papier of digitaal) op volledigheid en rechtmatigheid en zo nodig opvragen van nadere informatie bij cliënten, naastbetrokkenen, verwijzers en of Wmo-consulenten. Je ondersteunt je collegae zorgbemiddelaars en administratief ondersteuner. Daar het een “ingroeifunctie” betreft voer je op  (in eerste instantie niet-complexe) oriënterende- en intakegesprekken en bewaak je de voortgang van evaluaties met betrekking tot ambulante Wmo-ondersteuning. Je zorgt ervoor dat de instroom van ambulante cliënten zo optimaal mogelijk verloopt rekening houdend met de wensen van de cliënten en bedrijfsmatige belangen. Tevens draag je zorg voor het wachtlijstbeheer met name ten aanzien van ambulante cliënten en inventariseer je de intramurale aanvragen voor ten behoeve van de zorgbemiddelaars. Je bewaakt en doet voorstellen tot aanpassing van bestaande procedures en protocollen.
Je onderhoudt externe contacten met zorgaanbieders in de GGZ, andere ketenpartners, gemeenten en heb je een centrale rol in de informatievoorziening naar de buitenwacht toe (vraagbaakfunctie) omtrent de aanmeldprocessen. Daarnaast onderhoud je interne contacten met coördinatoren zorg, team coördinatoren, persoonlijk begeleiders, zorgcollegae en clustermanagers.
Je ontvangt leiding van het Hoofd A&A en werkt in teamverband samen met je collegae van de afdeling Aanmelding en Advies.

Wie ben jij?

Je hebt een relevante HBO opleiding of vergelijkbaar afgerond. Je hebt bij voorkeur een aantal jaren werkervaring binnen onze organisatie als persoonlijk begeleider en hebt kennis van het productenaanbod van de RIBW K/AM. Je bent administratief onderlegt.
Je beschikt over kennis van psychiatrische diagnostiek, het GGZ aanbod, de sociale kaart, WMO en relevante wet-/regelgeving. Je hebt kennis van het voeren van intakegesprekken. Je kan omgaan met druk, tegengestelde belangen en prioriteiten stellen. Je kunt goed omgaan met voortdurende veranderingen. Je bent analytisch, creatief en samenwerkingsgericht in het vinden van oplossingen. Je bent in staat tot zelfstandig en planmatig werken maar je bewaart daarin voldoende flexibiliteit m.b.t. het invullen van je eigen werkzaamheden en onverwachte situaties (taakvolwassenheid). Je bent in staat bijbehorende administratieve processen secuur uit te voeren aangezien dit een groot onderdeel van je werk zal zijn. Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, tact en een goed schriftelijk uitdrukkingsvermogen. Het bezit van een rijbewijs is een pre.

Wij bieden jou!

Salaris conform de CAO-GGZ, de functie is ingedeeld in FWG 50 (min. € 2.218,-- en max. € 3.678,-- bruto per maand bij 36 uur per week).

Interesse?

Voor eventuele vragen kan je telefonisch contact opnemen met Pol Verlinde, hoofd afdeling A&A, tel. 088-2148041/06-50811127, met Mariska Lechner, zorgbemiddelaar, tel. 06-46443461 of met Joyce Philips, zorgbemiddelaar, tel. 06-15514281

Solliciteren