Vitaliteit
Vanuit onze missie gaan wij er van uit dat mensen de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven beter aan kunnen wanneer zij zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen.
Hierin kunnen zij hun veerkracht en eigenaarschap, hun vitaliteit ervaren.

Eigenlijk zijn voor elk mens dezelfde dingen belangrijk:
Houvast: we willen ons veilig en op ons gemak voelen, ervaren dat we het leven aan kunnen.
Kunnen: we willen ervaren dat we in staat zijn om het dagelijks leven te leven, op een manier die bij ons past.
Samen: we willen erbij horen, volwaardig meedoen, ons gezien en gewaardeerd voelen.
Willen: we willen onze eigen keuzes kunnen maken.

Voor ieder mens zijn dit vier heel belangrijke basisbehoeften in het leven. De mate waarin zij worden vervuld bepaalt hoe wij ons voelen, hoe het met ons gaat. Zij bepalen ons welbevinden.
Het belang van deze vier basisbehoeften staat centraal binnen onze begeleiding. Door oprecht verbinding te maken met iemand en dieper te kijken dan alleen naar wat we aan de oppervlakte zien, helpen we hem zijn passie (opnieuw) te ontdekken. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen spelen in dit proces een cruciale rol.