RIBW K/AM en Leger des Heils slaan handen ineen

1 maart 2021

RIBW K/AM en Leger des Heils slaan handen ineen voor opvang dak- en thuislozen in Haarlem

Samen met het Leger des Heils bieden we de komende vijf maanden opvang en trajectbegeleiding aan 20 dakloze burgers uit de regio Haarlem in Hotel Raecks.
De extra opvang wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd doordat er minder opvangplekken beschikbaar zijn. Dat komt door corona en bijbehorende veiligheidsregels.
Het doel van de begeleiding is doorstroom realiseren naar duurzame (woon)plekken.

De tijdelijke opvang is hard nodig en uiteindelijk willen we dat minder mensen dak- en thuisloos zijn. Hoe pakken we dat aan? De deelnemers krijgen trajectbegeleiding op maat. Daarbij is aandacht voor verschillende levensgebieden. Denk aan de financiën, hulpverlening en huisvesting. Maar ook aan het dagelijks ritme, de dagbesteding, familie, vrienden en het informele netwerk van de deelnemers. Elke deelnemer houdt zoveel mogelijk de eigen regie. Zo stelt de deelnemer bijvoorbeeld zelf zijn of haar doelen op. Centraal staat een veilige (leer)omgeving die uitgaat van erbij horen, volwaardig meedoen, gezien en gehoord worden, waardering en eigen keuzes.

Specifieke krachten
Het werk wordt vanuit ruime ervaring in de Maatschappelijk Opvang en specifieke krachten van RIBW K/AM en het Leger des Heils verdeeld. Dankzij jarenlange ervaring in de zorg en maatschappelijke opvang in Haarlem en omliggende gemeenten, kennen de organisaties elkaar goed. Beide partijen hebben een grote betrokkenheid bij de OGGZ- keten. De aanpak samen met ketenpartners zit ons dan ook in het bloed. Deze aanpak doet recht aan de hersteltrajecten van deelnemers en draagt bij aan de doorstroom naar een duurzame (woon)plek voor de deelnemers.

(Foto: Google streetview)

Plaats een reactie

Plaats reactie