FACT GGZ inGeest en RIBW K/AM werken samen aan goede Wlz-zorg

29 maart 2021

Samen zorgen voor goede Wlz-zorg voor de gezamenlijke cliënten. Dat hebben het bestuur van RIBW K/AM en de directeur FACT GGZ inGeest vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) GGZ Wonen 2021. Doel is te zorgen voor optimale, integrale en samenhangende zorg. Daarbij kijken we op een nieuwe manier naar woonzorg en de specifieke (ggz-)behandeling.
De zorg is gericht op het herwinnen van de regie over het eigen leven van de cliënten en het vergroten van hun welbevinden en weerbaarheid. De afspraken gaan over afstemming van de begeleidings- en behandelplannen, regelmatig overleg over iedere cliënt en expertise-uitwisseling over cliënten en deskundigheidsbevordering tussen de organisaties.

De nieuwe Wlz-financiering is aanleiding voor het heugelijke feit dat GGZ inGeest en RIBW K/AM hier samen gaan optrekken. Margret Overdijk, directeur FACT GGZ inGeest: “Het is tegelijkertijd een enorme stap voorwaarts, omdat wij in gezamenlijkheid kunnen gaan voor echt goede kwalitatieve woonbegeleiding/-zorg en GGZ behandeling. We gaan het integraal en met elkaar doen, aangejaagd door nieuwe financiering.” Naomi Tas, bestuurder RIBW K/AM: “Onze samenwerking zullen we ook verder uitbouwen richting FACT (flexible assertive community treatment). Niets staat ons in de weg om ook dit in gezamenlijkheid op te pakken.”

GGZ inGeest
Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische zorg. Aan jongeren, volwassenen en ouderen. Met oog voor hun persoonlijke situatie en naaste omgeving. Afgestemd op lichaam, geest en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
GGZ inGeest, samen op eigen wijze

RIBW K/AM
RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we aansluiten bij de diepere menselijke behoeften van de cliënten. Behoeften als: gezien en gehoord worden, grip hebben op je leven, de dingen doen die belangrijk voor je zijn.
Samen werken aan welbevinden

Reacties (1)

  • door Anita vos op 13 april 2021 om 14:38 uur

    Nou mooi nieuws voor de mensen in Haarlem
    Helaas geld dit niet voor mij want ik woon in Beverwijk
    En heb ook een GGZ wonen indicatie

Plaats een reactie

Plaats reactie