Anton Pieckhofje krijgt een nieuwe bestemming

2 augustus 2021

Het Leger des Heils W&G Noordwest en RIBW K/AM bieden in opdracht van de gemeente Haarlem opvang en trajectbegeleiding aan 36 dak- en thuisloze burgers uit de regio Haarlem. Zij gaan wonen in het Anton Pieckhofje. In dit hofje in Haarlem is per 30 juli plaats voor 18 deelnemers. Na de verbouwing wonen er 36 deelnemers.

Het gaat om daklozen die in een beschutte omgeving weer op zichzelf leren wonen.
Daarbij bieden het Leger des Heils en RIBW K/AM 24 uur per dag begeleiding en zorg.

Meedoen in de samenleving

Samen met de begeleiders kijken deelnemers naar hun uitdagingen en naar welke stappen er mogelijk zijn om mee te doen in de samenleving. In deze aanpak staat vergroten van de veerkracht centraal. Daarbij is de kracht van ieder mens uitgangspunt en niet zijn beperking(en). Er zijn meerdere partijen actief bij de begeleiding en opvang van de deelnemers. Zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg of GGZ. Het stimuleren van dagbesteding door deelnemers is belangrijk om veerkracht te vergroten en weer mee te doen in de samenleving. Het idee is dat de bewoners tussen de vijfde en achtste maand een nieuwe woonplek vinden en dan dus 'uitstromen'. 

Maximale inspanning voor duurzame (woon)plek

Met het openen van de deuren van de opvang in het Anton Pieckhofje sluiten de deuren van de tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen in hotel Raecks in Haarlem. Bij deze tijdelijke voorziening hebben RIBW K/AM en het Leger des Heils ook al succesvol samengewerkt. Want alle deelnemers uit de tijdelijke opvang in hotel Raecks hebben nu onderdak. Beide organisaties hebben een grote betrokkenheid bij de OGGZ-keten. Ze willen zich blijven inspannen om deelnemers te begeleiden naar een duurzame (woon)plek.

Meer informatie over het Anton Pieckhofje lees je op de site van de Gemeente Haarlem 

Lees het artikel in het Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad ging in gesprek met de nieuwe bewoners.
Lees de reportage van Marlies Vording

Foto: Haarlems Dagblad. Paul Vreeker van fotobureau United Photos.
Op de foto: nieuwe bewoner Rob