Tandem voor mantelzorgers

4 april 2022

Eén op de drie volwassen Nederlanders is mantelzorger: partners, ouders, (jonge) kinderen of naasten van degene die zorg of ondersteuning krijgt.

Tandem geeft informatie en advies aan mantelzorgers in de regio Zuid-Kennemerland (gemeente Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) en wijst hen de weg. Wij bieden emotionele en praktische ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, ondersteuning door een mantelzorgmakelaar, lotgenotengroepen, netwerkversterking, workshops en respijtzorg voor de mantelzorger. Deze ondersteuning is onafhankelijk en kosteloos. Tandem ontvangt voor haar werkzaamheden subsidies van bovengenoemde gemeentes. Voor de ondersteuning vanuit Tandem is geen indicatie nodig.

Nog steeds blijkt dat veel mantelzorgers niet op tijd de juiste ondersteuning vinden. Dat is jammer, want:

  • Door goede voorlichting over de aandoening aan zowel patiënt als mantelzorger, neemt de therapietrouw toe.
  • Door de mantelzorger actief bij de behandeling te betrekken, neemt de kennis van de mantelzorger toe en voelt hij/zij zich erkend. Dit vermindert de belasting en het gevoel er alleen voor te staan. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de mantelzorger en de patiënt/cliënt.
  • Gerichte en tijdige aandacht voor de mantelzorger voorkomt dat deze zelf een beroep op zorg moet doen.

In deze folder en een kort overzicht leest u wat Tandem doet, voor u kan betekenen. Ook op de website vindt u veel informatie: www.tandemmantelzorg.nl.

Plaats een reactie

Plaats reactie