RIBW K/AM op weg naar eenhoofdige Raad van Bestuur

16 juni 2022

RIBW K/AM werkt al enige jaren volgens de methodiek ‘Vitaal Verder’. Hiermee bieden we nieuw perspectief aan onze cliënten en versterken we hun veerkracht. Om Vitaal Verder goed ruimte te geven, richten we de organisatie anders in, met als kern een kleinschalige begeleiding. De management-tussenlagen verdwijnen en we versterken het directieteam. Ook verandert de Raad van Bestuur van twee- naar eenhoofdig.

In onze nieuwe organisatievorm bestaan teams uit tien begeleiders. Geleid en ondersteund door een meewerkend zorgcoördinator die zijn of haar werk kan doen zonder afleiding van ‘managementtaken’. Want die taken en verantwoordelijkheden leggen we bij de zorgdirecteuren en programma-managers gesteund door ondersteuners. Zo versterken we de veerkracht van onze cliënten en onszelf als organisatie.

De nieuwe organisatievorm maakt ook een nieuwe invulling mogelijk van de Raad van Bestuur (RvB). Die bestaat nu nog uit twee personen: Rob de Jong en Naomi Tas en verandert in een eenhoofdige RvB. Een logische keuze, kijkend naar de fase waar de organisatie zich nu in bevindt. Zo is er inmiddels een breed directieteam, dat deels de taken oppakt die tot voor kort bij de RvB lagen. Ook ligt de focus van de organisatieverandering meer en meer op borgen, waarmaken en verstevigen. Zowel Rob als Naomi heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de rol van een eenhoofdig bestuur.

Rob: “Mijn ambities en talenten liggen op een ander vlak dan wat het nieuwe profiel van bestuurder vraagt. Vanaf 1 september zet ik mijn kennis en ervaring vanuit mijn eigen bedrijf in. Zo kan ik ook werken voor andere organisaties die aan de slag willen met de principes van Vitaal Verder. Wel blijf ik beschikbaar voor de organisatie om mijn Vitaal Verder-kennis in te zetten waar dit onze ontwikkeling versterkt en ondersteunt.”

Naomi: “Voor mij is het, na ruim zes jaar als bestuurder, niet vanzelfsprekend dat ik nog een aantal jaar doorga. In deze afweging speelt ook mijn privé-situatie een rol. Dit betekent dat ik per 1 november mijn taken overdraag. Ik heb bij de Raad van Toezicht aangegeven dat ik uiteraard beschikbaar ben en blijf voor een goede overdracht aan de nieuwe bestuurder.”

Timo de Grefte, voorzitter Raad van Toezicht: “De afgelopen 7 jaar hebben Rob en Naomi laten zien dat de zorg anders, beter en vitaler kan. Door te bouwen op de mogelijkheden en kansen van individuen draagt onze zorg daadwerkelijk bij aan een beter, betekenisvol leven van mensen. Om dit te bestendigen en verder uit te bouwen kozen we voor een nieuwe organisatievorm. Daar past ook een andere inrichting en profiel van bestuur bij. Wij begrijpen de afwegingen van Rob en Naomi om niet voor deze rol te opteren.
Dankzij hun cruciale bijdrage kunnen wij nu met vertrouwen op zoek gaan naar een bestuurder om RIBW K/AM verder te brengen. Wij zijn Rob en Naomi grote dank verschuldigd voor hun moed en inzet het daadwerkelijk beter te willen doen voor onze cliënten.”

De wervingsprocedure van de nieuwe bestuurder is inmiddels gestart. Hiervoor is het recruitmentbureau Suur & Company ingeschakeld. De vacature is hier te vinden. 

Plaats een reactie

Plaats reactie