Opdracht Gewoon in Zandvoort naar SamenZandvoort

5 juli 2022

RIBW K/AM heeft samen met de organisaties Pluspunt Zandvoort Welzijn, MeerWaarde en Kennemerhart meegedaan aan de aanbesteding Gewoon in Zandvoort van de gemeente Zandvoort, onder de naam SamenZandvoort. Op 21 juni 2022 is de opdracht Gewoon in Zandvoort definitief gegund aan SamenZandvoort. De overeenkomst gaat per 1 januari 2023 in.

Gewoon in Zandvoort zorgt ervoor dat inwoners van Zandvoort, laagdrempelig en passend ondersteuning kunnen vinden die bijdraagt aan hun welzijn of de leefbaarheid in het dorp. Zodat zij zich prettig voelen, redzaam zijn en mee kunnen doen in hun eigen buurt. Daar gaat SamenZandvoort zich voor inzetten!

Met Gewoon in Zandvoort geeft de gemeente Zandvoort een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met partners in het dorp. Ze onderscheiden: het Sociaal Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. Door Gewoon in Zandvoort verminderen de administratieve lasten en blijft de ondersteuning betaalbaar. En er wordt een andere werkwijze gerealiseerd. Dit betekent dat voor ambulante begeleiding voor het grootste gedeelte van de ondersteuning geen beschikking meer nodig zal zijn.

Eigen regie en passende ondersteuning

Belangrijk is dat inwoners zelf de regie hebben. Dat zij, en dus ook cliënten van RIBW K/AM die gebruik maken van het huidige aanbod (zoals ambulante begeleiding of ondersteuning van het wijkteam), ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning krijgen. Ondersteuning die aansluit bij het dagelijks leven, die makkelijk te vinden is in de eigen buurt en waarmee inwoners snel geholpen worden. Uitgangspunt is dat er samen met de inwoner wordt bekeken wat er nodig is om het (weer) zelf te kunnen. Het gaat er om dat inwoners zich prettig voelen en veerkrachtig zijn; dat zij kunnen omgaan met hun problemen en beperkingen, zich kunnen redden in hun omgeving en kunnen omgaan met tegenslagen in het leven.

Of er voor de betreffende inwoner iets verandert hangt af van de soort ondersteuning die hij nu krijgt en van welke organisatie hij die krijgt. Zodra er meer bekend is over het aanbod worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarvan zij nu gebruik maken.

Plaats een reactie

Plaats reactie