Overdracht ambulante begeleiding cliënten Haarlem

16 januari 2023

Evelien Bongers, bestuurder RIBW K/AM, heeft op 13 januari jl. het contract met Buurts getekend. De Wmo-activiteiten, ambulante begeleiding, dagbesteding en de sociale wijkteams in Haarlem komen voor een periode van acht jaar onder regie bij Buurts. Dit ligt in het verlengde van de uitkomst van de door de gemeente Haarlem aan Buurts verleende gunning in mei 2022.

We kunnen ons vinden in de voorwaarden zoals die nu formeel zijn vastgelegd. We hebben ons hard gemaakt voor het belang van een goede en warme overdracht van onze cliënten naar Buurts. Dat zien we terug in de afspraken die we daarover hebben gemaakt. Dat betekent ook dat er nu een stapsgewijze overdracht plaats gaat vinden van onze ambulante cliënten in Haarlem naar Buurts.

Cliënten en betrokken medewerkers

Behalve dat we zorgdragen voor een warme en goede overdracht van onze cliënten, staan we ook open voor vragen en zorgen van hun familie en naastbetrokkenen. Onze collega’s staan daarvoor in. Ze blijven tijdens de gehele periode van overdracht beschikbaar voor deze cliënten en familie, naastbetrokkenen en de netwerkpartners. De betrokken collega’s blijven in dienst van RIBW K/AM. Voor al deze collega’s zien we voldoende kansen binnen onze organisatie. Zo gaan we als organisatie ook meer voor verdieping en specialisatie. Dat is mede mogelijk omdat we – net zoals andere zorgorganisaties - met een krappe personele bezetting kampen.

Vragen

Stel ze via communicatie@ribw-kam.nl of bel: 088 – 214 8000.

Directieteam RIBW K/AM

Plaats een reactie

Plaats reactie