Vandaag staan wij stil

22 februari 2023

Vanzelfsprekend ondersteunen wij het landelijke initiatief van de Nederlandse GGZ om aandacht te vragen voor slachtoffers van geweld in de ggz en jeugdhulp van harte.
Ook bij RIBW K/AM maken we ons er hard voor om - met alle uitdagingen die er liggen - de veiligheid van cliënten én onze medewerkers te waarborgen.

Evelien Bongers
Bestuurder RIBW K/AM

Vandaag staan wij Stil...
Afgelopen periode werden we een paar keer opgeschrikt door geweldsincidenten in de ggz en jeugdhulp waarbij enkele medewerkers ernstig gewond zijn geraakt of om het leven kwamen. Op deze Europese dagvanhetslachtoffer gaan onze gedachten opnieuw uit naar hen, hun familie, vrienden én collega’s. En naar iedereen die geraakt is door geweld op het werk. Geweld tegen hulpverleners kunnen wij nooit accepteren.
Deze incidenten mogen geen weerslag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de ggz en daar met de best mogelijke zorg omringd worden. Dit moet veilig zijn voor onze medewerkers, cliënten en samenleving. Daarom staan wij op tegen geweld in welke vorm dan ook richting onze hulpverleners.