De levensloopaanpak

27 maart 2024

De Levensloopaanpak is een samenwerking tussen verschillende ketenpartners voor mensen met onbegrepen gedrag waarbij ook een hoog veiligheidsrisico voor zichzelf en hun omgeving speelt. RIBW K/AM is een van de deelnemende organisaties die samenwerkt in de Levensloopaanpak rond Martijn.

Wie is Martijn
Martijn was een ‘goede bekende’ van de politie. Hij heeft verschillende keren in een gevangenis gezeten en stond op de Top 600 lijst. Hij was verslaafd en vaak dakloos. Twee jaar geleden werd Martijn een van de eerste cliënten binnen de Levensloopaanpak.

Compleet portret
Over de Levensloopaanpak rond Martijn zijn twee films gemaakt. In deel 1 komt de samenwerking tussen verschillende betrokken ketenpartners én de visie van Martijn daarop aan de orde. Onlangs is vervolgfilm over Martijn gelanceerd. Daar hebben wij ook aan meegewerkt. In deze film vertelt Martijn helder wat hij nodig heeft en waar hij tegenaan loopt.

Vicieuze cirkel doorbreken
De mensen die in aanmerking komen voor de Levensloopaanpak zijn in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie en justitie. Ze krijgen niet de hulp die ze nodig hebben omdat de reguliere zorg en bejegening niet aansluit bij hun behoeftes en mogelijkheden. Voor hen is (levens)lange betrokkenheid nodig. Het is een patroon doorbrekende manier van werken waarbij de zorg zo licht is als mogelijk en zo zwaar als nodig. Eind 2022 is RIBW K/AM benaderd door het levensloopteam van Martijn. Hij had een huis nodig om de vicieuze cirkel van detentie en zijn dak- en thuisloos zijn te doorbreken. Uit het intakegesprek bleek dat wij iets voor hem konden betekenen. Vanaf dat moment zijn we ingestapt bij zijn levenslooptraject.
‘Niet alleen over maar ook mét de persoon spreken’

 

Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

 

Vitaal Versterkend Werken
De aanpak sluit goed aan bij onze methodiek Vitaal Versterkend Werken. We maken een gezamenlijk plan, stellen het zo nodig gezamenlijk bij en in dat plan worden de mogelijke scenario’s uitgewerkt en de aanpak beschreven die bij ieder scenario nodig is; wanneer is het crisis en wat doen we dan? En wanneer zien we dat iets goed werkt, hoe houden we dit dan vol? Om dit te voor elkaar te krijgen wordt er niet alleen óver- maar ook mét de persoon gesproken, Op die manier kan iemand weer op een positieve manier zelf de regie nemen. Ook wanneer het minder goed gaat en iemand bijvoorbeeld terugvalt in gebruik of vast komt te zitten. Het team blijft betrokken en waar nodig wordt het traject bijgesteld om deze te kunnen vervolgen. Zo nodig iemands hele leven.


Voor meer informatie over de levensloopaanpak klik hier