Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

12 februari 2024

Om de twee jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten die we begeleiden. Eind 2023 vond dit onderzoek weer plaats. Het rapport met de onderzoeksresultaten geeft ons waardevolle inzichten en geeft weer wat er al goed gaat en wat er nog beter kan in onze zorg- en dienstverlening.

Wij bedanken de deelnemende cliënten hartelijk voor hun bijdrage!

Klik hier voor de onderzoeksresultaten.