Groen en Doen biedt arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten van RIBW K/AM en kwetsbare burgers uit het hele werkgebied van RIBW K/AM die passen in de doelgroep en begeleidingsstijl van Groen en Doen.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn eenvoudige klussen, tuinwerkzaamheden en schilderwerk. Grootste opdrachtgever is RIBW K/AM. Alle werkzaamheden worden in opdracht van de teams, de facilitaire dienst of via de medewerker Vastgoed uitgevoerd. Daarnaast zijn er particuliere opdrachtgevers en zijn er klussen die in opdracht van of samen met de samenwerkingspartner Buurtbedrijf Haarlem worden gedaan.

Doelstellingen Groen en Doen

• Aanbod van arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten van RIBW K/AM en kwetsbare burgers uit het gehele werkgebied van RIBW.
• Het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden van de deelnemende personen op het gebied van arbeidsvaardigheden, kennis van de aangeboden werkzaamheden en het opdoen van praktische ervaringen in deze werkzaamheden.
• Door in de nabije omgeving te zien en ervaren wat de meerwaarde is van het actief deelnemen aan het activeringsaanbod, worden bewoners van de bezochte locaties gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen. Door laagdrempelig op de eigen locatie een handje mee te helpen, om deel te nemen aan de werkzaamheden worden bewoners in beweging gebracht.
• Motiveren en stimuleren van de bewoners van de bezochte locaties om hun woning en directe omgeving goed te onderhouden. De aanwezigheid van het team draagt bij aan de sfeer op een locatie.

Begeleidingsstijl
Er is op dit moment 1 team actief waarin plaats is voor 5 á 6 medewerkers/cliënten. Het team heeft een werkbegeleider die zelf meehelpt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij de keuze van de werkzaamheden en de verdeling van de taken, houdt de werkbegeleider ( voor zover mogelijk) rekening met de samenstelling van het team en hun kwaliteiten en wensen. De planning is zo georganiseerd dat er zo min mogelijk onverwachte zaken voor kunnen vallen. Door deze manier van werken ontstaat er een veilige omgeving. Er is een goed, persoonlijk contact tussen de werkbegeleider en de medewerkers waarin ruimte is voor hun persoonlijke verhaal, zoveel mogelijk gerelateerd aan de werkrelatie tussen beiden. Men is lid van een team waar respect voor elkaar is, waar ruimte is voor humor en waar werk een middel is. Een middel waarbij samengewerkt wordt aan een concreet, mooi resultaat.

Ontwikkelingen
In 2016 is Groen en Doen ingetrokken bij het Buurtbedrijf Haarlem. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars praktische en inhoudelijke kwaliteiten. Begin 2017 zijn beide organisaties verhuisd naar buurtcentrum 'De Sprong’ , Prinses Beatrixdreef 6 te Haarlem. Groen en Doen is bereikbaar via groenendoen@ribw-kam.nl of 06 - 27 00 85 05.

 Bekijk onderstaand filmpje voor meer info over Groen en Doen en het Buurtbedrijf Haarlem: