Beschermd wonen en ambulante begeleiding in Beverwijk

De locatie aan de Laan der Nederlanden heeft 21 individuele woningen en 1 groepswoning voor 2 cliënten.

Woningen

De woningen aan de Laan der Nederlanden zijn gevestigd in een complex met huur- en koopwoningen in Beverwijk. Verdeeld over drie etages wonen hier 23 cliënten.
Er zijn 21 woningen voor eenpersoonshuishoudens. Iedere woning heeft een woonkamer met balkon, keuken, slaapkamer, douche en toilet.
Op de tweede etage is een groepswoning voor twee cliënten. De cliënten hebben een zit-/slaapkamer met eigen douche en toilet. Er is een gezamenlijke woonkeuken.
Nieuwe cliënten worden eerst op de groepswoning geplaatst, van daaruit stromen zij door naar een appartement.
In de groepswoning zijn ook twee logeerplekken voor cliënten van RIBW K/AM die in verband met een time out of rust of om andere redenen tijdelijk ergens anders moeten verblijven.

In het complex is ook een basisschool en een kinderopvang.
Er is een winkelcentrum op loopafstand van de locatie.

Doelgroep

De woningen aan de Laan der Nederlanden en de eengezinswoningen zijn bestemd voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning. Zij hebben psychiatrische en/of psychosociale problemen en/of een verslavingsproblematiek. Leeftijd van de cliënten is heel verschillend en ligt tussen de 25 en 75 jaar.

Begeleiding

De begeleiding is tussen 9.00 en 17.00 uur zeven dagen per week bereikbaar en zo nodig aanwezig op de locatie. Vanaf 17.00 uur is er een bereikbaarheidsdienst die in geval van nood gebeld kan worden .

Onze begeleiding richt zich afhankelijk van de hulpvraag op alle levensgebieden, variërend van sociale contacten leggen tot een zinvolle dagbesteding vinden. De begeleiding bestaat voornamelijk uit ambulante begeleiding. Dat wil zeggen dat cliënten worden begeleid door meer vaste begeleiders die met de cliënt duidelijke afspraken maken over het doel van de begeleiding. Het team bestaat uit persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, woonzorgmedewerkers en een teamondersteuner.

Het kantoor van het team bevindt zich op de Alkmaarseweg 222-E, 1944 DV Beverwijk. Het algemene telefoonnummer van ons team is 088 - 214 82 70. 

Ambulante begeleiding

Het team begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen in de wijk en een extramurale zorgtoekenning van de gemeente hebben, bijvoorbeeld twee uur ambulante begeleiding per week. De cliënt heeft dan twee uur per week contact met de vaste begeleiders.

Aanmelden

Voor aanmelding voor een beschermd wonen-plaats of ambulante begeleiding en voor actuele informatie over de wachttijd kunt u contact opnemen met de afdeling Aanmelding & Advies.
Ook voor een rondleiding op de locatie kunt u contact opnemen met deze afdeling.

Locatie

Laan der Nederlanden 70C
1946 AB Beverwijk

088 - 214 82 70 laandernederlanden@ribw-kam.nl