Beschermd wonen, ambulante begeleiding en activering/dagbesteding in Beverwijk

De woningen aan de Laan der Nederlanden zijn gevestigd in een complex met huur- en koopwoningen, op de hoek met de Drechtstraat in Beverwijk. In het complex is ook een basisschool en een kinderopvang. Verdeeld over 3 etages wonen 26 mensen. Het is een nieuwe wijk, op de grens van Beverwijk en Heemskerk. Een winkelcentrum ligt op loopafstand.

Woningen

In het complex zijn 21 woningen voor eenpersoons huishoudens. Iedere woning heeft een woonkamer met balkon, keuken, slaapkamer, douche en toilet.
Op de tweede etage is een groepswoning voor 5 mensen. De bewoners hebben een zit-/slaapkamer met eigen douche en toilet. Er is een gezamenlijke woonkeuken. Het is mogelijk om door te stromen naar de individuele woningen.
Verspreid over Beverwijk hebben wij 18 eengezinswoningen waar in totaal 20 mensen kunnen wonen.

Doelgroep

De woningen aan de Laan der Nederlanden en de eengezinswoningen zijn bestemd voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning. Voor mensen die vallen onder het zogenaamde overgangsrecht geldt een AWBZ-indicatie vanaf ZZP 3 C.

Laan der Nederlanden biedt ook plaats aan mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Deze mensen wonen in de buurt van de locatie. Een team gespecialiseerd in autisme zorgt voor de begeleiding.
 

Begeleiding

De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 08.30 en 22.00 uur. ’s Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. Het team begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen.

Bijzonderheden

In de inloop- en ontmoetingsruimte Vijverzicht kunnen cliënten van binnen en buiten de locatie terecht voor een praatje, sociale contacten, kopje koffie, etc. Ook is er een activiteitencentrum De Fontein voor allerlei dagactiviteiten zoals schilderen, fietsen repareren, houtbewerking, muziek maken.

Aanmelden

Voor aanmelden en recente informatie over wachttijd, ga naar Aanmelding & Advies.

Locatie

Laan der Nederlanden 70C
1946 AB Beverwijk

088 - 214 82 70 laandernederlanden@ribw-kam.nl