Beschermd wonen en ambulante begeleiding in Beverwijk

Op de locatie Laan der Nederlanden, gevestigd in de Drechtstraat, zijn 21 individuele woningen en er is 1 groepswoning voor 3 cliënten.

Woningen

De woningen zijn gevestigd in een complex met huur- en koopwoningen. Verdeeld over drie etages wonen hier 24 cliënten.
Er zijn 21 woningen voor eenpersoonshuishoudens. Iedere woning heeft een woonkamer met balkon, keuken, slaapkamer, douche en toilet.
Op de tweede etage is een groepswoning voor drie cliënten. De cliënten hebben een zit-/slaapkamer met eigen douche en toilet. Er is een gezamenlijke woonkeuken.

Nieuwe cliënten worden eerst op de groepswoning geplaatst, van daaruit stromen zij door naar een appartement.

In het complex is ook een basisschool en een kinderopvang.

Er is een winkelcentrum op loopafstand van de locatie.

Doelgroep

De woningen aan de Laan der Nederlanden zijn bestemd voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale of WLZ zorgtoekenning. Zij hebben psychiatrische en/of psychosociale problemen en/of een verslavingsproblematiek. Leeftijd van de cliënten is heel verschillend en ligt tussen de 18 en 75 jaar.

Begeleiding

De begeleiding is zeven dagen per week bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur en is zo nodig aanwezig op de locatie. Vanaf 17.00 uur is er een bereikbaarheidsdienst die in geval van nood gebeld kan worden.

Onze begeleiding richt zich afhankelijk van de hulpvraag op alle levensgebieden, variërend van sociale contacten leggen tot een zinvolle dagbesteding vinden. Dit gaat ook vaak in samenwerking met de trajectcoach. De begeleiding bestaat voornamelijk uit ambulante begeleiding. Dat wil zeggen dat cliënten worden begeleid door meer vaste begeleiders die met de cliënt duidelijke afspraken maken over het doel van de begeleiding. Het team bestaat uit persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, woonzorgmedewerkers en een teamondersteuner.

Het team is overdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 - 214 82 70. Na 17.00 is dit nummer alleen nog te bereiken voor noodgevallen.

Ambulante begeleiding
Het team begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen in de wijk en een extramurale zorgtoekenning van de gemeente hebben, bijvoorbeeld twee uur ambulante begeleiding per week door een vaste begeleider.

Aanmelden

Voor aanmelding voor een beschermd wonen-plaats of ambulante begeleiding kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling . Ook voor een rondleiding op de locatie kunt u contact opnemen met deze afdeling.
Actuele informatie over de wachttijd vindt u op onze website.

Locatie

Parallelweg 128 A2 (kantoor)
1948 NN Beverwijk

088 - 214 82 70 laandernederlanden@ribw-kam.nl