Strategisch Meerjarenbeleid 2024 - 2027

29 december 2023

De maatschappij is in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak van invloed op wat we willen bereiken als RIBW K/AM. Daarnaast kent onze organisatie ook haar eigen ontwikkeling en dynamiek. Bij het waarmaken van onze missie, worden we geconfronteerd met de uitdagingen van vandaag. We merken dat naast doelen gericht op cliënten we ook willen zorgen voor een juiste balans met doelen gericht op onze medewerkers, processen en financiën.

Dit meerjarenbeleid gaat in op de ontwikkelingen in de samenleving en hoe wij als organisatie hiermee verbinding maken. In een aantal thema’s laten we zien waar we als RIBW K/AM voor staan en wat we de komende jaren willen bereiken.

Het is gemaakt in samenwerking met een afvaardiging van onze organisatie, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het directieteam. Ook is het meerjarenbeleid met de Raad van Toezicht besproken. We zijn blij met en trots op de betrokkenheid van al deze mensen.
 

Evelien Bongers
Bestuurder

Download volledige publicatie