Een maand op weg naar meer rust en stabiliteit

10 april 2024

Sinds maart 2022 coördineert RIBW K/AM de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen op diverse locaties in Haarlem en Heemstede. Aan het begin van de oorlog hebben de gemeenten Haarlem en Heemstede diverse zorgorganisaties in de regio gevraagd te helpen met de opvang van vluchtelingen. Een hardwerkend team van bevlogen medewerkers doet er alles aan deze mensen, die veel hebben meegemaakt, zich zo veel als mogelijk welkom en veilig te laten voelen. Hierdoor kunnen zij mogelijk naar hun (tijdelijke) werk gaan of een andere zinvolle dagbesteding oppakken.

Herstelgericht
Sinds dit jaar ondersteunt RIBW K/AM een groep alleenstaande volwassen Oekraïense vluchtelingen met een psychische kwetsbaarheid in Haarlem. De medewerkers op deze locatie hebben expertise op het gebied van psychische aandoeningen, herstelgerichte zorg, verslaving en onbegrepen gedrag.

Burgemeester
Direct na de opening en inhuizing van de vluchtelingen bracht Jos Wienen, burgemeester van Haarlem een bezoek aan deze nieuwe locatie. Hij heeft een rondleiding gekregen en sprak zijn hoop uit dat dit deze specifieke groep hier hun evenwicht hervinden.

‘Het gaat om een kwetsbare groep die specifieke zorg nodig heeft. Ik ben blij dat RIBW K/AM deze mensen begeleidt' zegt burgemeester Jos Wienen.

Welkom
Alieke Geertsen, projectcoördinator Oekraïense vluchtelingen en Petra van Son, begeleider, bevestigen dat de nieuwe locatie helpend is voor deze mensen. Alieke: 'Het gaat goed en de mensen spreken hun waardering en dank uit. Vanuit onze basishouding en methodiek is het ons gelukt ze een welkom gevoel te geven. De oorlog en hun problematiek oplossen kunnen we niet maar de herstart in ons land zo mogelijk te laten zijn wel. '

'Jullie zien ons en geven ons aandacht, dat geeft ons rust: in ons hoofd en in ons hart'
Oekraïense vluchteling.

Way of life
Alieke en Petra bevestigen dat er flinke stappen zijn gemaakt: 'vanuit RIBW K/AM geven we ondersteuning waar nodig, maar ze moeten het zelf doen. Zelfredzaamheid is belangrijk. We stimuleren ze om de Nederlandse taal machtig te worden, het wonen in de opvang is nu een 'way of life'. We onderzoeken nu samen met hen wat ze kunnen doen. Dagbesteding in de vorm van werk of een andere invulling waarmee ze zich nuttig kunnen maken. Dat kan van alles zijn. We hebben nog een hele puzzel te leggen, dat is niet anders, de menselijke maat is daarbij een groot goed.’ aldus Alieke.

‘Het is mooi dat we onze deskundigheid en compassie kunnen inzetten voor deze psychisch kwetsbare Oekraïense vluchtelingen en hun op weg kunnen helpen.’
Evelien Bongers, bestuurder RIBW K/AM