Welkom bij RIBW K/AM

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.”

(Machteld Huber)

Meer informatie Bekijk onze video

Ons aanbod

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent: wonen op een locatie van RIBW K/AM met intensieve begeleiding. U huurt dus niet zelf.

meer informatie »

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt.

meer informatie »

Maatschappelijke opvang betekent: u heeft tijdelijk onderdak nodig en begeleiding/ondersteuning om uw leven weer op de rails te krijgen. U voorziet zelf in uw levensonderhoud.

meer informatie »

Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor onze cliënten, van groot belang en draagt bij aan hun herstel. Wij helpen u bij het vinden van activiteiten die bij u passen.

meer informatie »

Aanmelden bij RIBW K/AM

Aanmelden