Welkom bij RIBW K/AM

Iedereen wil graag een betekenisvol bestaan in de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen die kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen. RIBW K/AM biedt begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Meer informatie

Ons aanbod

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent: wonen op een locatie van RIBW K/AM met intensieve begeleiding. U huurt dus niet zelf.

meer informatie »

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt.

meer informatie »

Maatschappelijke opvang betekent: u heeft tijdelijk onderdak nodig en begeleiding/ondersteuning om uw leven weer op de rails te krijgen. U voorziet zelf in uw levensonderhoud.

meer informatie »

Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor onze cliënten, van groot belang en draagt bij aan hun herstel. Wij helpen u bij het vinden van activiteiten die bij u passen.

meer informatie »

Aanmelden bij RIBW K/AM

Aanmelden