Bezoekers zijn welkom op onze locaties

De maatregelen van het kabinet zijn nog steeds gericht op het minimaliseren van het aantal contacten op een dag. Ook RIBW K/AM houdt zich aan de regel ‘thuis maximaal 1 volwassen bezoeker (13 jaar of ouder) per dag’.
Dat geldt ook voor cliënten die in een locatie van RIBW K/AM wonen.

Wij volgen zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen:

  • Was vaak de handen, hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en vermijd drukke plekken
  • Bezoek heeft geen klachten passend bij het coronavirus
  • Bewaar 1,5 meter afstand
  • Houd rekening met het maximaal aantal toegestane personen in een ruimte
  • Draag in ieder geval in de openbare ruimte (hal, gangen e.d.) een (niet-medisch) mondkapje

De locatie kan, in samenspraak met de cliënten en verwanten, een strengere bezoekregeling aanhouden. Bijvoorbeeld om kwetsbare cliënten te beschermen of als een cliënt of medewerker is of wordt getest.

Registratie bezoek op locaties en gebruik neus-mondmasker

  • Bezoekers dragen een niet-medisch mondkapje (OV-mondkapje) zolang zich ze in de openbare ruimten van een locatie bewegen. In de eigen woning kan de cliënt vragen of het bezoek een mondkapje wil dragen. Bijvoorbeeld als 1,5 meter afstand niet mogelijk is.
  • Op de locaties vragen wij bezoekers of zij willen meewerken aan een gezondheidscheck en registratie bij binnenkomst. Naam en contactgegevens worden genoteerd en de bezoeker zet een paraaf. Als er een besmetting is kunnen we zo snel achterhalen waar de ‘besmetting’ vandaan komt en ‘naartoe gaat’. Het maakt het bron- en contactonderzoek makkelijker.

Locaties met gezamenlijke huiskamers

Voor locaties waar gezamenlijke huiskamers zijn, verwijzen wij naar de op die locaties geldende regels voor het gebruik hiervan. Regels kunnen per locatie verschillen doordat afmetingen van de huiskamers uiteenlopen. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand-regel.

Oriënterende bezoeken tot nader bericht niet mogelijk

In verband met de geldende Coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk een oriënterend bezoek te brengen aan onze woonlocaties.