Bezoekers zijn welkom op onze locaties

Bezoekers zijn welkom op onze locaties. Als er sprake is van een Corona-uitbraak op een locatie met veel besmettingen, dan sluiten wij de locatie tijdelijk voor bezoekers.

Ondanks de versoepelde maatregelen houden wij ons aan de basisrichtlijnen:

  • Was vaak de handen, hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en vermijd drukke plekken
  • Bezoek heeft geen klachten passend bij het coronavirus
  • Bewaar 1,5 meter afstand
  • Houd rekening met het maximaal aantal toegestane personen in een ruimte
  • Draag in ieder geval in de openbare ruimte (hal, gangen e.d.) een (niet-medisch) mondkapje

De locatie kan, in samenspraak met de cliënten en verwanten, een strengere bezoekregeling aanhouden. Bijvoorbeeld om kwetsbare cliënten te beschermen of als een cliënt of medewerker is of wordt getest.

Locaties met gezamenlijke huiskamers

Voor locaties waar gezamenlijke huiskamers zijn, verwijzen wij naar de op die locaties geldende regels voor het gebruik hiervan. Regels kunnen per locatie verschillen doordat afmetingen van de huiskamers uiteenlopen. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand-regel.

Oriënterende bezoeken en intakes

Oriënterende bezoeken/rondleidingen kunnen worden ingepland in overleg met de afdeling Aanmelding en Advies. Wilt u een locatie bezoeken, stuur dan een mail naar aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl.
De afdeling stemt met de manager van de locatie af wat een handige tijd/dag is voor een rondleiding, zodat er niet teveel mensen tegelijk op één locatie zijn. De toekomstige cliënt mag drie naasten meenemen tijdens de rondleiding.

Intakegesprekken kunnen alleen op locatie plaatsvinden als dit niet online kan. Ook bij een intakegesprek mag de toekomstige cliënt drie naasten meenemen; dat gaat in overleg met de afdeling Aanmelding en Advies en de betrokken clustermanager.