Bezoekers zijn welkom op onze locaties. Belangrijk is dat bezoek geen klachten heeft die passen bij het coronavirus.

Oriënterende bezoeken en intakes

Oriënterende bezoeken/rondleidingen en intakegesprekken kunnen worden ingepland in overleg met de afdeling Aanmelding en Advies. Wilt u een locatie bezoeken, stuur dan een mail naar aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl.

De afdeling stemt met de zorgcoördinator van de locatie af wat een handige tijd/dag is voor een rondleiding.