Introductie

RIBW K/AM is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Ons autismeteam biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Begeleiding in combinatie met huisvesting vindt plaats op de locatie Zuiderpolder in Haarlem. De leeftijdsgrens daar is ongeveer 35 jaar. Ambulante begeleiding bieden wij in de regio Zuid-Kennemerland en soms ook daarbuiten.

RIBW K/AM heeft een ontmoetingscentrum voor mensen met autisme: de pASSant in Haarlem. Naast inloop, kunnen cliënten (ook van andere instellingen dan RIBW K/AM) hier diverse trainingen volgen. Ook worden er activiteiten met de buurt georganiseerd.

Het autismeteam werkt nauw samen met collega-organisaties als Stichting Voorzet, GGZ inGeest en het Regionaal Autisme Centrum Zuid Kennemerland.